W ramach prowadzonej Kancelarii podejmujemy się prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego.

Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do podmiotów wymagających ciągłego zaangażowania adwokatów z uwagi na rozległy zakres działalności prowadzonej przez naszych Klientów. W ramach obsługi podmiotów gospodarczych zakres usług jest szeroki i dostosowany do potrzeb Klienta.

Zaletą stałej obsługi jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z Klientami, znajomość profilu i specyfiki ich działalności, a tym samym powstających bądź mogących powstać w przyszłości problemów prawnych. Stała pomoc prawna świadczona jest w myśl idei, iż adwokat winien nie tylko problemy prawne rozwiązywać, lecz przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu.

OBSŁUGA PRAWNA

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • opracowywanie oraz analizę i opiniowanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie Klientów przy negocjacjach, rozmowach ugodowych,
  • przygotowywanie umów oraz statutów (aktów założycielskich) spółek handlowych,
  • pomoc prawna przy zakładaniu spółek, rejestracji spółek i przedsiębiorców we właściwych rejestrach,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • windykacja należności,
  • obsługa prawna związana z obrotem nieruchomościami, najmem, wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy profesjonalny audyt prawny poprzez weryfikację procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.