Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Kopciuch

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA: ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW
adwokat Rzeszów

tel: +48 791-242-185
e-mail:

www.kopciuch.com.pl

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy profesjonalny audyt prawny poprzez weryfikację procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.

Audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę:

  • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
  • organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
  • stanu prawnego nieruchomości,
  • stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
  • bezpieczeństwa prawnego transakcji i podejmowanych działań (analiza zawartych przez Klienta umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
  • toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,
  • innych obszarów działalności.