Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Kopciuch

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA: ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW
adwokat Rzeszów

tel: +48 791-242-185
e-mail:

www.kopciuch.com.pl

ODSZKODOWANIA

 

 

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją Klientów w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych oraz dotyczących odszkodowań za błędy lekarskie.
Duże doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno jako pełnomocnik jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych jak i pełnomocnik poszkodowanych, sprawia, iż interes klientów jest priorytetem w sprawach o zadośćuczynienie jak i odszkodowanie.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem o wysokość zadośćuczynienia decydują z jednej strony okoliczności związane ze skutkami wypadku, a z drugiej strony przesłanki ekonomiczne. Ponadto zadośćuczynienie powinno przedstawiać odczuwalną wartość, która jednak nie może być nadmierna do doznanych krzywd oraz aktualnego stanu społeczeństwa. Stanowisko to potwierdza także wyrok SN z dnia 9 listopada 2007r. ( sygn. akt V CSK 245/07) wskazując, iż ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 kc. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek, stopień cierpień fizycznych oraz psychicznych, ich intensywność i czas trwania nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenia), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.