Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Kopciuch

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA: ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW
adwokat Rzeszów

tel: +48 791-242-185
e-mail:

www.kopciuch.com.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentujemy Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności obejmujemy:

    • doradzanie i prowadzenie postępowania administracyjne,
    • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych;
    • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
    • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania;
    • sporządzanie skarg o stwierdzenie nieważności decyzji;