Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Kopciuch

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA: ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW
adwokat Rzeszów

tel: +48 791-242-185
e-mail:

www.kopciuch.com.pl

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi doradztwo i reprezentuje interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, w tym reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu dochodzenie wierzytelności (egzekucja wierzytelności we współdziałaniu z komornikiem).

Ponadto, Kancelaria przygotowuje i opiniuje projekty umów (w tym umów nienazwanych), ugód, listów intencyjnych. Prowadzimy również w imieniu Klientów negocjacje biznesowe i ugodowe (w toku postępowania sądowego bądź poza nim)

Szczegółowo Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu:

 • sprawy prawno rzeczowych:
 • ochrona własności i posiadania,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia,
 • ustanawiania służebności,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • obsługa postępowań dotyczących wpisu/zmiany wpisu w księgach wieczystych,
 •  badanie stanu prawnego nieruchomości oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń,
 •  prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie tych umów;
 • uczestnictwo w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego,
 • reprezentowanie Klientów w sporach z inwestorem bądź wykonawcą/podwykonawcą

sprawy zobowiązaniowe:

 • o zapłatę z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego,

sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zapłatę zachowku,