Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Kopciuch

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA: ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW
adwokat Rzeszów

tel: +48 791-242-185
e-mail:

www.kopciuch.com.pl

PRAWO KARNE

 

 

Kancelaria posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym, gdyż zapewniania udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego we wszystkich stadiach postępowania karnego.

 

Oferowane czynności obejmują m.in.:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
  • sporządzanie aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
  • przygotowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacje, zażaleń i kasacji, innych pism procesowych;
  • przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary.