Adwokat Krzysztof Kopciuch

PROFIL

 

Adw. dr Krzysztof Kopciuch

 

W 2009r. obronił pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego pod kierunkiem naukowym pani prof. UR dr hab. Elżbiety Dyni, uzyskując tytuł zawodowy magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

W latach 2010 – 2012 odbył stacjonarną aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zdając w 2013r. pozytywnie egzamin adwokacki.

W dniu 9 listopada 2017 r. obronił na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie rozprawę doktorską pt: „Adwokatura w Polsce (1982-2016). Studium historyczno-prawne” i po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017 r.  Promotorem w przewodzie doktorskim była Pani prof. UR dr hab. Sabina Grabowska, zaś recenzentami byli prof. dr hab. Wiesław Skrzydło oraz prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra.

W trakcie praktyki zawodowej, odbytej w Kancelarii Adwokackiej adw. Łukasza Barszcz w Rzeszowie, zdobył bogate doświadczenie zawodowe, związane z reprezentacją procesową, prowadzeniem spraw jak i obsługą prawną, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Wielokrotnie reprezentował renomowane Kancelarie, w tym był pełnomocnikiem jednego z największych ubezpieczycieli.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prowadzeniem spraw odszkodowawczych.  Z uwagi na duże doświadczenie, prowadzi szkolenia oraz zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców

W czasie wolnym, adw. Krzysztof Kopciuch interesuje się fotografią, jego hobby to turystyka górska, narty oraz historia najnowsza.