Proponujemy kilka sposobów rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb Klienta oraz ilości i rodzaju zleconych spraw:

  • - ustalane indywidualnie
  • - stałe
  • - godzinowe
  • - za stałą obsługę prawną

Do powyższych kwot należy doliczyć aktualnie obowiązującą 23 % stawkę podatku VAT.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie – opłaty za czynności adwokackie wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa, której warunki są negocjowane. Przy ustalaniu opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Podstawę ustalania opłat stanowią stawki minimalne, rozliczane  w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie stałe – wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy ustalana jest z góry, w momencie przyjmowania zlecenia, jest ona niezmienna przez cały czas wykonywania zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania i przewidywany konieczny nakład pracy

Wynagrodzenie godzinowe – stosowane przede wszystkim w sprawach jednorazowych, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego na wykonanie zlecenia lub udzielenie porady.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną – ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie ustalone jest w umowie o stałą obsługę prawną z podmiotami gospodarczymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta oraz Jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych. Kancelaria oferuje rozwiązania pakietowe, obejmujące stałą, miesięczną, określoną w umowie ilość godzin obsługi prawnej. Wielkość i zakres pakietu ustalana jest indywidualnie z Klientem.