Alimenty Rzeszów – to temat dość popularny w mojej praktyce zawodowej. Obowiązek alimentacyjny dotyczy wielu z nas, i ma na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego. W sytuacji kiedy dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, razem ponoszą oni koszty wychowania i utrzymania go. Sprawa staje się bardziej skomplikowana w sytuacji gdy mamy do czynienia z rozwodem lub separacją. Kto powinien płacić alimenty i do kiedy? W jakiej wysokości? Na te nurtujące pytania i wszelkie wątpliwości związane z alimentami odpowie z pewnością dobry adwokat Rzeszów alimenty.

pozew o alimenty - co warto przygotować?

W celu złożenia pozwu o alimenty, niezbędne będą takie dokumenty jak:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • akt ślubu lub wyrok rozwodowy
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo
 • zaświadczenie o zarobkach
 • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka

pozew o alimenty Rzeszów - wzór

Trudno wypracować jednolity wzór uzasadnienia, ponieważ każdy pozew o alimenty jest inny. Warto jednak wspomnieć kilka kwestii, pisząc uzasadnienie – między innymi :

 • datę urodzenia dziecka
 • okres od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego
 • odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Odpis zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego
 • odpis skrócony – w przypadku dziecka ze związku małżeńskiego.

Pozew o alimenty rzeszów - komu przysługuje?

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, o alimenty mogą się starać:

 • dzieci (od rodziców)
 • małżonek (od drugiego małżonka)
 • rodzice (od dzieci)
 • rodzeństwo młodsze (od rodzeństwa starszego)
 • dzieci od niebędącego rodzicem współmałżonka ojca lub matki (w uzasadnionych przypadkach)

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Przepisy prawa nie ustanawiają minimalnej i maksymalnej wysokości alimentów. Pamiętajmy jednak o tym, iż wysokość alimentów zależy:

1 od potrzeb osoby uprawnionej (dziecka)

2 zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów (rodzica)

Czyli mówiąc najprościej jest to uwarunkowane tym: ile potrzebuje dziecko oraz tym ile jesteś w stanie zarobić

Zarówno jedna jak i druga kwestia jest oceniana przez sąd indywidualnie, w zależności od przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do jego aktualnych potrzeb, co oznacza, że nie mogą być uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne, itp.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to:

– opłaty mieszkaniowe (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, fundusz remontowy – w przypadku dwóch osób zamieszkujących będzie to połowa wszystkich opłat)
– wyżywienie
– środki czystości
– leczenie
– odzież, obuwie
– większe wydatki jednorazowe (sprzęt sportowy, aparat ortodontyczny, meble do pokoju, pościel, elektronika)
 rozrywka/kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino)
– wyjazdy weekendowe, wakacje.

Pamiętajmy, że skuteczny adwokat od spraw alimentacyjnych potrafi udokumentować realne potrzeby uprawnionej do alimentów osoby. Bierze pod pod uwagę koszty wychowania, leczenia, edukacji oraz niezbędnych życiowych potrzeb. Ma na uwadze osobiste zaangażowanie każdego z rodziców w czasie kontaktu z dzieckiem. 

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

W przypadku gdy sytuacja rodzica płacącego świadczenia pogorszy się, np. straci pracę – może on złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Zmianie może również ulec sytuacja życiowa lub materialna obu stron, dlatego każda z nich może wystąpić z żądaniem o:

 • zasądzenia alimentów
 • podwyższenia alimentów
 • zmniejszenia alimentów
 • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Alimenty na dziecko - do czyich rak są wypłacane?

Dziecko do 18 roku życia, nie posiada zdolności do czynności prawnych, dlatego też alimenty wypłacane są do rąk przedstawiciela ustawowego dziecka, w tym przypadku najczęściej jest nim rodzic. W Polsce statystycznie do płacenia alimentów na niepełnoletnie dziecko zobowiązany jest ojciec, zaś osobą otrzymującą alimenty w imieniu dziecka jest matka. Alimenty są wypłacane w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy. Warto zaznaczyć również, że wypłacane alimenty nie wliczają się w dochód przedstawiciela ustawowego i nie wliczają się w skład jego majątku. 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Nie istnieje określona granica wieku, mówiąca o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci obowiązuje również po osiągnięciu przez nie pełnoletności, jeśli dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – chyba że dochody z majątku dziecka zupełnie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Mamy tu na myśli dochody z majątku dziecka, lub z innych źródeł jak np. stypendia. Obowiązek alimentacyjny zatem nie jest absolutnie związany z osiągnięciem przez dziecka pełnoletności, jak również nie jest związany ze stopniem wykształcenia – osiągniętego przez dziecko (średniego czy wyższego).

Prawo nie podaje więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale zakłada się, że pomoc kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

Alimenty Rzeszów a 500+

Dość częstym  spotykamy się z pytaniem „Czy otrzymywanie pieniędzy z programu 500 plus wpływa na wysokość alimentów”. Do dobrych wiadomości dla osób samotnie wychowujących dziecko możemy zaliczyć fakt, iż we wrześniu 2016 roku uchwalono, że wypłacane świadczenie 500+ nie jest brane pod uwagę, przy ustalaniu wysokości alimentów. Po nowelizacji przepisów Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi o tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych nie jest zależny od świadczeń 500 +. Popularnie zwane 500 plus nie może w konsekwencji stanowić podstawy do przyznania alimentów w niższej wysokości.

Życie niestety nas wciąż weryfikuje i stawia często przed niełatwymi sytuacjami takimi jak rozwód, separacja czy walka o alimenty. Jeśli borykasz się z tymi tematami, są one dla Ciebie trudne, warto sięgnąć po  pomoc dobrego prawnikaZgłoś się do nas.

Alimenty dla studenta

Nastolatkowie po ukończeniu średniej szkoły, kontynuują edukację na studiach. W praktyce nauka na studiach wyższych trwa około 5 lat. Zakładając taki wariant edukacji, młody człowiek status studenta posiada do 24 roku życia. czasami nawet i dłużej.  Często pada więc pytania – czy student ma prawo do pobierania alimentów? W świetle prawa jest to zależne od jego warunków do samodzielnego utrzymania się.  Studiowanie w trybie dziennym , nie daje do końca możliwości pogodzenia nauki z pracą na pełen etat. Jeśli natomiast student jest w stanie w to połączyć, wówczas nie powinien posiadać prawa do alimentów. 

Studenci podejmujący studia w trybie zaocznym czy wieczorowym z zasady mają więcej czasu a co za tym idzie możliwości, by podjąć jakąś pracę i się samodzielnie utrzymać. Jeśli w takiej sytuacji rozpocznie jakąkolwiek aktywność zawodową, wówczas alimenty od rodziców mu nie przysługują. W praktyce bowiem sądy często uznają, że student studiów niestacjonarnych powinien być w stanie samodzielnie się utrzymać.

Nie można również generalizować wszystkich przypadków, każde prawo studenta do alimentów ma charakter indywidualny i zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Pod uwagę trzeba brać rodzaj studiów, miejsce zamieszkania studenta, ponoszone koszty życia, wysokość opłat związanych ze studiami, a także stan zdrowia studenta.

Alimenty od dziadków

Są sytuacje w których to dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków. Dzieje się tak wówczas, gdy wnuk nie posiada rodziców, żyje w niedostatku lub gdy rodzice nie spełniają obowiązku alimentacyjnego czasowo lub na stałe. Według prawa, do obowiązku alimentacyjnego w powyższej sytuacji zobowiązane są osoby w dalszej kolejności : czyli z rodziców na dziadków.

Jeśli więc rodzice mają ciężką sytuację finansową, nie posiadają majątku i żyją w niedostatku a tym samym dziecko również, ma ono wówczas prawo do roszczenia o alimenty skierowane przeciwko dziadkom.  Analogicznie w sytuacji, gdy rodzice z uwagi na przejściowe problemy finansowe nie mają możliwości wykonywać obowiązku alimentacyjnego przez pewien okres. to o wykonanie tego obowiązku dziecko może zwrócić się do dziadków, pod warunkiem, że znajduje się ono w niedostatku.

Alimenty na rzecz rodzica

W Polsce rośnie coraz większa świadomość w temacie alimentów, tym samym alimentów na rodziców, którymi może być obciążone również dziecko. Mowa tutaj o dzieciach pełnoletnich, mających możliwość samodzielnego utrzymania się. Taka sytuacja jest możliwa gdy rodzić żyje w niedostatku i nie ma możliwości zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb życiowych. 

Bywa również tak, że alimentów od dorosłego dziecka będzie domagał się rodzic, który nie uczestniczył w jego wychowaniu bądź nie uiszczał alimentów na dziecko. Sytuacja taka wydaje się abstrakcyjna, jest jednak możliwa. Prawo jednak daje dziecku możliwość uchylenia się od alimentów w takiej sytuacji.

Jest możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego względem rodziców, np. w przypadku w której żądanie rodzica jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Mowa tu o sytuacjach, kiedy ojciec który nie interesował się losem dorastającego dziecka, żąda od dziecka alimenty. 

Alimenty Rzeszów - dlaczego warto skorzystać z naszej kancelarii

Warty uwagi jest fakt, iż w trakcie postępowania sądowego w sprawie o alimenty strona również może dochodzić samodzielnie swoich praw. Należy jednak pamiętać, że wieloletnie doświadczenie, szczegółowa znajomość tematu oraz skala i zakres prowadzonych spraw dają możliwość bardziej korzystne świadczenie. Adwokat Krzysztof Kopciuch – doświadczony adwokat od spraw alimentacyjnych skutecznie pomoże Ci w uzyskaniu alimentów.

Atuty naszej kancelarii:

 • pełne zaangażowanie w powierzone sprawy
 • duża skuteczność w sprawach alimentacyjnych
 • wąska specjalizacja – prawo rodzinne
 • wieloletnie doświadczenie w sprawach alimentacyjnych każdego rodzaju
 • doskonały, empatyczny kontakt z klientem