Alimenty Rzeszów – to temat dość popularny w mojej praktyce zawodowej. Obowiązek alimentacyjny dotyczy wielu z nas, i ma na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego.
W sytuacji kiedy dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, razem ponoszą oni koszty wychowania i utrzymania go. Sprawa staje się bardziej skomplikowana w sytuacji gdy mamy do czynienia z rozwodem lub separacją. Kto powinien płacić alimenty, do kiedy? W jakiej wysokości? Na te nurtujące pytania i wszelkie wątpliwości związane z alimentami odpowie z pewnością dobry adwokat Rzeszów alimenty.

pozew o alimenty - co warto przygotować?

W celu złożenia pozwu o alimenty, niezbędne będą takie dokumenty jak:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • akt ślubu lub wyrok rozwodowy
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo
 • zaświadczenie o zarobkach
 • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Przepisy prawa nie ustanawiają minimalnej i maksymalnej wysokości alimentów. Pamiętajmy jednak o tym, iż wysokość alimentów zależy:

1 od potrzeb osoby uprawnionej (dziecka)

2 zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów (rodzica)

Czyli mówiąc najprościej jest to uwarunkowane tym: ile potrzebuje dziecko oraz tym ile jesteś w stanie zarobić

Zarówno jedna jak i druga kwestia jest oceniana przez sąd indywidualnie, w zależności od przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do jego aktualnych potrzeb, co oznacza, że nie mogą być uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne, itp.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to:

– opłaty mieszkaniowe (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, fundusz remontowy – w przypadku dwóch osób zamieszkujących będzie to połowa wszystkich opłat)
– wyżywienie
– środki czystości
– leczenie
– odzież, obuwie
– większe wydatki jednorazowe (sprzęt sportowy, aparat ortodontyczny, meble do pokoju, pościel, elektronika)
 rozrywka/kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino)
– wyjazdy weekendowe, wakacje,

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Nie istnieje określona granica wieku, mówiąca o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci obowiązuje również po osiągnięciu przez nie pełnoletności, jeśli dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – chyba że dochody z majątku dziecka zupełnie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Mamy tu na myśli dochody z majątku dziecka, lub z innych źródeł jak np. stypendia. Obowiązek alimentacyjny zatem nie jest absolutnie związany z osiągnięciem przez dziecka pełnoletności, jak również nie jest związany ze stopniem wykształcenia – osiągniętego przez dziecko (średniego czy wyższego).

Prawo nie podaje więc górnej granicy wieku uprawniającej do alimentów od rodziców, ale zakłada się, że pomoc kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko edukacji i podjęciem pracy zarobkowej.

Pozew o alimenty rzeszów

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, o alimenty mogą się starać:

 • dzieci (od rodziców)
 • małżonek (od drugiego małżonka)
 • rodzice (od dzieci)
 • rodzeństwo młodsze (od rodzeństwa starszego)
 • dzieci od niebędącego rodzicem współmałżonka ojca lub matki (w uzasadnionych przypadkach)

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

W przypadku gdy sytuacja rodzica płacącego świadczenia pogorszy się, np. straci pracę – może on złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Zmianie może również ulec sytuacja życiowa lub materialna obu stron, dlatego każda z nich może wystąpić z żądaniem o:

 • zasądzenia alimentów
 • podwyższenia alimentów
 • zmniejszenia alimentów
 • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

pozew o alimenty Rzeszów - wzór

Trudno wypracować jednolity wzór uzasadnienia, ponieważ każdy pozew o alimenty jest inny. Warto jednak wspomnieć kilka kwestii, pisząc uzasadnienie, między innymi :

 • datę urodzenia dziecka
 • okres od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego
 • odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Odpis zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego
 • odpis skrócony – w przypadku dziecka ze związku małżeńskiego.

Alimenty Rzeszów a 500+

Do dobrych wiadomości dla osób samotnie wychowujących dziecko możemy zaliczyć fakt, iż we wrześniu 2016 roku uchwalono, że 500+ nie jest brane pod uwagę, przy ustalaniu wysokości alimentów.

Życie niestety nas wciąż weryfikuje i stawia często przed niełatwymi sytuacjami takimi jak rozwód, separacja czy walka o alimenty. Jeśli borykasz się z tymi tematami, są one dla Ciebie trudne, warto sięgnąć po  pomoc dobrego prawnikaZgłoś się do nas.