Proponujemy kilka sposobów rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb Klienta oraz ilości i rodzaju zleconych spraw: ustalane indywidualnie, stałe, godzinowe, za stałą obsługę prawną. Do powyższych kwot należy doliczyć aktualnie obowiązującą 23 % stawkę podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie

Opłaty za czynności adwokackie wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa, której warunki są negocjowane. Przy ustalaniu honorarium adwokat bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy, wymagany nakład pracy oraz miejsce prowadzenia sprawy. Podstawę ustalania opłat stanowią stawki za czynności adwokackie, rozliczane w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest przede wszystkim w sprawach jednorazowych, w tzw. poradach prawnych, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego do udzielenia porady. 

Wynagrodzenie stałe

Wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy ustalana jest z góry, w momencie przyjmowania zlecenia, jest ona niezmienna przez cały czas wykonywania zlecenia. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania i przewidywany konieczny nakład pracy. Sposób ten określenia honorarium adwokata preferowany jest zazwyczaj w sprawach rodzinnych, w których z góry wiadomo, jaki jest cel i intencja postępowania.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie ustalone jest w umowie o stałą obsługę prawną z podmiotami gospodarczymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta oraz Jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych. Kancelaria oferuje rozwiązania pakietowe, obejmujące stałą, miesięczną, określoną w umowie ilość godzin obsługi prawnej. Wielkość i zakres pakietu ustalana jest indywidualnie z Klientem.