W ramach prowadzonej Kancelarii podejmuję się prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego. Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do podmiotów wymagających ciągłego zaangażowania adwokatów z uwagi na rozległy zakres działalności prowadzonej przez naszych Klientów.  Zakres usług jest szeroki i dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy. Zaletą stałej obsługi jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z Klientami, znajomość profilu i specyfiki ich działalności, a tym samym powstających bądź mogących powstać w przyszłości problemów prawnych. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy profesjonalny audyt prawny poprzez weryfikację procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

Audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę

Kancelaria Adwokacka Kopciuch pomagała firmom z różnych branż: