Rozwód Rzeszów – jeśli jest Ci bliski rozpad związku małżeńskiego, rodziny i szukasz dobrego adwokata który z ogromną empatią i zaangażowaniem podchodzi do każdej sprawy rozwodowej – dobrze trafiłeś. Dynamika rozwodów w Polsce gwałtownie rośnie, z roku na rok spraw rozwodowych odbywa się coraz więcej. Bez względu na wiek każdy czuje się zagubiony i często przerażony w procesie przez który musi sam przejść a jakim jest rozwód. Jak sporządzić pozew rozwodowy? Gdzie go złożyć? Czy i jak na niego odpowiedzieć? Jak długo trwa rozwód? Czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie czy bez? Jak podzielić opiekę nad dziećmi? Rodzi się wiele wątpliwości i pytań – a my jako doświadczona kancelaria jesteśmy po to by ze spokojem i pełnym zaangażowaniem pomóc. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Pamiętajmy, iż żeby uzyskać rozwód małżeństwa musi nastąpić zgodnie z polskimi przepisami trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli ten warunek nie został spełniony sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli małżonkowie wspólnie tego żądają. A zaistniałe fakty takie jak : zdrada, przemoc domowa czy alkoholizm jednego z małżonków nie stanowią wystarczającego powodu do orzeczenia rozwodu, a jest jedynie przesłanka warunkująca ewentualną winę małżonka. Obowiązkiem sądu jest zbadanie, czy w danym małżeństwie trwały i zupełny rozkład pożycia nastąpił.

KIEDY MOGĘ WNIEŚĆ POZEW O ROZWÓD?

Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za zupełny, gdy dochodzi do zerwania między nimi więzi:

– duchowych
– fizycznych
– gospodarczych

Najbardziej klarowna jest sytuacja gdy jedna osoba ze stron od dłuższego czasu, buduje sobie życie na nowo z nowym partnerem, wiąże z nim przyszłościowe plany i nie planuje powrotu do byłego małżonka.
W sytuacji gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu (małżonkowie mieszkają razem) sąd jest gotowy orzec rozwód, gdy dwie pozostałe przesłanki rozwodu zostały spełnione, a wspólne mieszkanie jest na okoliczność sytuacji ekonomicznej małżonków (tzn. żadne z nich nie ma sposobności by podjąć zamieszkanie gdzie indziej).
Natomiast sąd badając trwałość rozkładu pożycia ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był „długotrwały”.

gdzie muszę złożyć pozew o rozwód w Rzeszowie?

Miejsce złożenia pozwu o rozwód to sąd okręgowy, właściwy z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, nawet w sytuacji gdy jedno z nich dalej tam przebywa. Jeśli natomiast każdy z małżonków podjął zamieszkanie gdzie indziej, wówczas właściwy jest sąd okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W trakcie postępowania o rozwód sąd podejmuje próbę pojednania. Poza tym zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Opłata za wniesienie pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł, również w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Indywidualnie natomiast są ustalane koszty pomocy adwokata w danej kancelarii. 

Co w sytuacji gdy otrzymałem pozew o rozwód?

Termin jaki masz by odpowiedzieć na pozew to dwa tygodnie – liczone od dnia w którym faktycznie dostałeś pozew. Ostatnim dniem odpowiedzi na pozew będzie ostatni dzień nadanie na poczcie listu do sądu. Istotna tu jest data stempla a nie data odbioru przez adresata. Warto nie zwlekać i skontaktować się z dobrym prawnikiem od rozwodów w Rzeszowie.

Odpowiedź na pozew musi zawierać kolejne kwestie:

 • czy chcesz by sąd w ogóle orzekł rozwód (wnosisz o orzeczenie rozwodu lub oddalenie powództwa w całości)
 • czy to sąd ma orzekać o winie i ewentualnie kto ją ponosi (czy z wyłącznej winy strony powodowej lub z wyłącznej winy strony pozwanej, czy też z winy obu stron)
 • czy sąd ma orzec alimenty na Twoją rzecz lub na rzecz małoletniego dziecka (wnosisz o zasądzenie alimentów z podaniem kwoty i terminu jej przekazania|)
 • w przypadku posiadania dzieci - wnosimy o powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiej stronie lub wnosimy o pozostawienie władzy rodzicielskiej obu stronom – konieczne porozumienie
 • kwestia korzystania z mieszkania po rozwodzie (wnosisz o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania).

rozwód z kancelarią Krzysztofa kopciucha

Powierzając nam swoją sprawę rozwodową, możesz zyskać:

 • pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę 
 • wskazania kilku wariantów prowadzenia sprawy
 • bieżące informowanie o czynnościach podejmowanych w procesie
 • możliwość konsultacji osobistych i telefonicznych w trakcie postępowania
 • profesjonalne przygotowanie pism sądowych, które będą konsultowane z Tobą
 • reprezentację przed sądami

Jak przygotować się do spotkania z adowkatem w sprawie rozwodu?

Wielu klientów w trakcie telefonicznej rozmowy i umawiania się na spotkanie zadaje to pytanie. Z pewnością skonkretyzowanie pewnych faktów z życia małżeńskiego w formie pisemnej pozwoli nam ułatwić i maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. Warto zatem przygotować na wizytę:

 • krótką historię małżeństwa, konkretne fakty
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich wspólnych dzieci

ile się czeka na rozwód w rzeszowie?

Odnośnie czasu trwania rozwodu nie ma tu żadnej reguły. Każdy rozwód to sprawa bardzo indywidualna a optymistyczny wariant – czyli rozwód po pierwszej rozprawie, nie zawsze dochodzi do skutku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do zasad swojego rozstania to najprawdopodobniej sąd orzeknie rozwód na pierwszej rozprawie i całe postępowanie trwa wtedy maksymalnie kilka miesięcy. W przypadku rozwodu z winy i zaawansowanego konfliktu małżonków może potrwać nawet kilka lat.

Kluczowe są tutaj bardzo indywidualne okoliczności konkretnej sprawy, dlatego zdecydowanie warto wesprzeć się pomocą dobrego adwokata.

Adwokat od rozwodu rzeszów - cennik

Koszty w przypadku rozwodu są ustalane indywidualnie z adwokatem. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne i wprowadziłoby nie jedną osobę w błąd. Cena bowiem zależy od 

 • charakteru sprawy
 • nakładu pracy i czasu adwokata
 • od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy też nie

Stała opłata 600 zł – to opłata za wniesienie pozwu o rozwód.