Automaty hazardowe wyrok

Automaty hazardowe wyrok – liczba spraw dotyczących branży hazardowej nieustannie rośnie. Coraz więcej osób zostaje pociągniętych do odpowiedzialności w związku z prowadzeniem lub udostępnianiem powierzchni lokali, w których oferowane były gry na automatach hazardowych. Sprawa ta dotyka nie tylko właścicieli lub najemców lokali nastawionych jedynie na ten rodzaj działalności, ale również właścicieli barów, klubów i restauracji, którzy w swoich lokalach umieścili pojedyncze automaty do celów rozrywkowych. Przepisy całkowicie zakazują posiadania i udostępniania automatów hazardowych, a złamanie tych przepisów jest surowo karane – karami administracyjnymi, karami grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

Automaty hazardowe - pomoc prawna

Automaty hazardowe pomoc prawna – adwokat Krzysztof Kopciuch posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących prawa hazardowego. Kancelaria oferuje reprezentację przed sądem oraz obronę w sprawach karno-skarbowych osób oskarżonych o łamanie ustawy hazardowej. Świadczę pomoc prawną dla osób, które zostały oskarżone w oparciu o zapisy w kodeksie karnym skarbowym i ustawie o grach hazardowych, tj. o prowadzenie lub urządzanie gier na automatach, gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach o niskich wygranych.

Pomagam właścicielom/najemcom lokali, w których wystawione były automaty oraz właścicielom/najemcom lokali, w których znalazły się pojedyncze maszyny do celów rozrywkowych. Przygotowuję także odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za działalność sprzeczną z ustawą o grach hazardowych.

Reprezentuję podmioty przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach karnych dotyczących nałożenia na nie kar pieniężnych. Pomagam również przygotować odpowiednią dokumentację w procesie uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna.

Zapraszam do kontaktu w sprawie pomocy prawnej z zakresu prawa hazardowego.

Automaty do gier hazardowych - prawo

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwana również ustawą hazardową określa zasady użytkowania, udostępniania i posiadania automatów do gier hazardowych. Wraz z rozwojem nowych technologii i zachodzących w związku z nimi zmian była kilkakrotnie nowelizowana. 

Zgodnie z ustawą automaty to urządzenia mechaniczne, elektroniczne (w tym komputerowe) i elektromechaniczne, które toczą się o wygrane pieniężne lub rzeczowe oraz zawierają element losowości.

Automaty do gier hazardowych legalnie – ustawa stanowi, że urządzanie gier na automatach, a także prowadzenie działalności w tym zakresie jest możliwe w przypadku posiadania odpowiedniej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Dodatkowo automaty do gier mogą znajdować się w salonach gier na automatach na terenie powiatu jeśli nie przekraczają proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu.

Automaty hazardowe online

Od momentu wejścia w życie ustawy kontrole legalności salonów gier zostały wzmożone, wskutek czego dokonano zarekwirowania wielu urządzeń hazardowych. Niestety na tym nie kończą się konsekwencje wynikające z ich posiadania, jakie spotkają właścicieli nielegalnych maszyn. To samo dotyczy nielegalnych aplikacji oraz stron internetowych oferujących gry hazardowe. Oprócz wpisania do Rejestru domen zakazanych prowadzonego przez ministra finansów oraz zablokowania stron internetowych, osoby organizujące gry hazardowe w Internecie poniosą odpowiedzialność administracyjną oraz karno-skarbową. Właściciele domen internetowych, aplikacji lub lokali, a także każda osoba biorąca udział w jakikolwiek sposób w działalności związanej z hazardem (prowadząca, dostarczająca, organizująca, a nawet uczestnicząca w nielegalnej grze hazardowej) zostaną oskarżeni i postawieni przed sądem.

Istotne jest też, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mają prawa brać udziału w żadnej formie gry hazardowej, również organizowanej w sposób legalny. Każdy, kto umożliwia osobie niepełnoletniej udział w grze hazardowej działa wbrew prawu i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej oraz karno-skarbowej.

Posiadanie Automatów hazardowych - wyrok

Ponadto artykuł 107-111 Kodeksu karnego skarbowego określa odpowiedzialność karno-skarbową, jakiej podlegają:

– osoby, które wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub zezwolenia urządzają, lub gry hazardowe ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie
– osoby, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w zagranicznej grze hazardowej ̶ kara grzywny do 120 stawek dziennych
– osoby, które nielegalnie urządzają gry hazardowe ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie
– osoby, które nielegalnie są w posiadaniu automat do gier ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie
– osoby, które prowadzą grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową ̶ kara grzywny do 240 stawek dziennych;
– uczestnik nielegalnej gry hazardowej, ̶ kara grzywny do 120 stawek dziennych
– zlecający, umieszczający lub prowadzący reklamę nielegalnych gier hazardowych – kara grzywny do 720 stawek dziennych
– osoby czerpiące korzyści z reklamy lub promocji nielegalnych gier hazardowych – kara grzywny do 720 stawek dziennych
– umożliwiający osobie niepełnoletniej przed ukończeniem 18. roku życia udział w grze hazardowej – kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Odpowiedzialność za automaty w lokalu

Sąd Najwyższy w sprawie II K 209/14 wskazał, iż nie może być mowy, aby pociągać do odpowiedzialności bądź próbować pociągnąć do odpowiedzialności karnej z art. 107 §1 k.k.s. wynajmującego lokal bądź jego część pod działalność hazardową. Tym bardziej nie można twierdzić, iż właściciel, bądź pośrednik w najmie nieruchomości może być uznany za organizatora gier hazardowych. Wynajmujący nie może ponosić odpowiedzialności za działania najemcy, któremu na podstawie umowy wydzierżawił czy też wynajął część powierzchni najmu. Ustawa o grach hazardowych wskazuje jednoznacznie kto jest, bądź może być organizatorem takich gier.

Stanowisko Sądu Najwyższego w pełni pokrywa się z prezentowanym stanowiskiem Izby Gospodarczej, która zawsze wskazywała, iż nie można pociągnąć właściciela lokalu do odpowiedzialności karnej czy administracyjnej za łamanie przepisów ustawy o grach hazardowych ponieważ kwestie najmu regulowane są przez Kodeks Cywilny, a organizatorem gier hazardowych zgodnie z ustawą może być jedynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółka akcyjna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Urządzający gry” w rozumieniu art. 89 ust 1 u.g.h. to podmiot realizujący (wykonujący) te działania. Czynności samego oddania lokalu do władania innemu podmiotowi pod eksploatację automatów w formie umowy dzierżawy za stały czynsz nie sposób traktować jako jedyną, wystarczającą okoliczność wyczerpującą pojęcie urządzania gier w świetle ustawy o grach hazardowych.

Adwokat Prawo Hazardowe - cennik

Koszty każdej sprawy prowadzonej przez adwokata w Rzeszowie w naszej Kancelarii Adwokackiej Krzysztof Kopciuch są określane indywidualnie i  zależą od charakteru sprawy, nakładu pracy i czasu adwokata.

Aby uzyskać wstępną informację na temat kosztów usług, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 791 242 185. Chętnie przedstawię więcej szczegółów i umówię spotkanie.

Automaty hazardowe wyrok - jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie?

Na spotkanie z adwokatem należy przygotować wszystkie informacje oraz dokumenty, które mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie lub wydają się klientowi istotne. W trakcie spotkania adwokat, na podstawie zgromadzonego doświadczenia, doradzi które okoliczności są istotne dla sprawy oraz pomoże w zorganizowaniu brakujących dokumentów. Adwokat Krzysztof Kopciuch oferuje wsparcie prawne, reprezentacje przed sądem oraz obronę w sprawach skarbowo karnych wszystkim osobom podejrzanym o łamanie ustawy hazardowej.