Automaty hazardowe  – ilość spraw dotyczących branży hazardowej nieustannie rośnie. Coraz więcej osób zostaje pociągniętych do odpowiedzialności w związku z prowadzeniem lub udostępnianiem powierzchni lokali, w których oferowane były gry na automatach hazardowych. Sprawa ta dotyka nie tylko właścicieli lub najemców lokali nastawionych jedynie na ten rodzaj działalności, ale również właścicieli barów, klubów i restauracji, którzy w swoich lokalach umieścili pojedyncze automaty do celów rozrywkowych. Przepisy całkowicie zakazują posiadania i udostępniania automatów hazardowych, a złamanie tych przepisów jest surowo karane – karami administracyjnymi, karami grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

Pomoc prawna branży hazardowej

Pomoc prawna branży hazardowej – adwokat Krzysztof Kopciuch posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących tej dziedziny prawa. Kancelaria oferuje reprezentację przed sądem oraz obronę w sprawach karno-skarbowych osób oskarżonych o łamanie ustawy hazardowej.

Pomagam właścicielom/najemcom lokali, w których wstawione były automaty oraz właścicielom/najemcom lokali, w których znalazły się pojedyncze maszyny do celów rozrywkowych.

Przygotowuję także odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za działalność sprzeczną z ustawą o grach hazardowych.

Gry hazardowe - prawo

Przepisy prawa określające zasady użytkowania, udostępniania i posiadania maszyn do gier hazardowych opisuje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwana również ustawą hazardową. Ustawa ta, wraz z rozwojem nowych technologii i zachodzących w związku z nimi zmian była kilkakrotnie nowelizowana. Wprowadzona w dniu 15 grudnia 2016 roku nowelizacja wprowadza zmiany, mające na celu utrudnienie obchodzenia przepisów prawnych oraz omijania obowiązku uzyskiwania koncesji, m.in.: rozszerza pojęcie gier hazardowych o:

– automaty do gier, w których o wygranej decyduje przypadek,
– gry organizowane w internecie,
– gry o wygrane pieniężne lub przedmioty przeliczalne na pieniądze,
– gry cylindryczne,
– gry losowe,
– zakłady dotyczące zdarzeń generowanych komputerowo, które dotyczą współzawodnictwa sportowego zwierząt lub ludzi.

Od momentu wejścia w życie ustawy,  kontrole legalności salonów gier zostały wzmożone, wskutek czego dokonano zarekwirowania wielu urządzeń hazardowych. Niestety na tym nie kończą się konsekwencje wynikające z ich posiadania, jakie spotkają właścicieli nielegalnych maszyn. To samo dotyczy nielegalnych aplikacji oraz stron internetowych oferujących gry hazardowe. Oprócz wpisania do Rejestru domen zakazanych prowadzonego przez ministra finansów oraz zablokowania stron internetowych, osoby organizujące gry hazardowe w internecie poniosą odpowiedzialność administracyjną oraz karno-skarbową. Właściciele domen internetowych, aplikacji lub lokali, a także każda osoba biorąca udział w jakikolwiek sposób w działalności związanej z hazardem (prowadząca, dostarczająca, organizująca, a nawet uczestnicząca w nielegalnej grze hazardowej) zostaną oskarżeni i postawieni przed sądem.

Istotne jest, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mają prawa brać udziału w żadnej formie gry hazardowej, również organizowanej w sposób legalny. Każdy, kto umożliwia osobie niepełnoletniej udział w grze hazardowej działa wbrew prawu i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej oraz karno-skarbowej. 

Odpowiedzialność za automaty w lokalu

Sąd Najwyższy w sprawie II K 209/14 wskazał, iż nie może być mowy, aby pociągać do odpowiedzialności bądź próbować pociągnąć do odpowiedzialności karnej z art. 107 §1 k.k.s. wynajmującego lokal bądź jego część pod działalność hazardową. Tym bardziej nie można twierdzić, iż właściciel, bądź pośrednik w najmie nieruchomości może być uznany za organizatora gier hazardowych. Wynajmujący nie może ponosić odpowiedzialności za działania najemcy, któremu na podstawie umowy wydzierżawił czy też wynajął część powierzchni najmu. Ustawa o grach hazardowych wskazuje jednoznacznie kto jest, bądź może być organizatorem takich gier.

Stanowisko Sądu Najwyższego w pełni pokrywa się z prezentowanym stanowiskiem Izby Gospodarczej, która zawsze wskazywała, iż nie można pociągnąć właściciela lokalu do odpowiedzialności karnej czy administracyjnej za łamanie przepisów ustawy o grach hazardowych ponieważ kwestie najmu regulowane są przez Kodeks Cywilny, a organizatorem gier hazardowych zgodnie z ustawą może być jedynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółka akcyjna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Urządzający gry” w rozumieniu art. 89 ust 1 u.g.h. to podmiot realizujący (wykonujący) te działania. Czynności samego oddania lokalu do władania innemu podmiotowi pod eksploatację automatów w formie umowy dzierżawy za stały czynsz nie sposób traktować jako jedyną, wystarczającą okoliczność wyczerpującą pojęcie urządzania gier w świetle ustawy o grach hazardowych.

Adwokat Branża Hazardowa - cennik

Koszty każdej sprawy prowadzonej przez adwokata w Rzeszowie są określane indywidualnie, zależą one bowiem od: 

  • charakteru sprawy,
  • nakładu pracy i czasu adwokata.

Aby uzyskać wstępną informację na temat pracy adwokata oraz kosztów usług, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 791 242 185.

prawo hazardowe - czym grozi złamanie ustawy hazardowej?

Jakie konsekwencje przewiduje ustawa o grach hazardowych dla osób łamiących jej postanowienia?
W zależności od ilości urządzeń, rodzaju pozwolenia oraz charakteru udziału w przedsięwzięciu, kara administracyjna obowiązuje:

Posiadanie Automatów hazardowych - wyrok

Ponadto artykuł 107-111 Kodeksu karnego skarbowego określa odpowiedzialność karno skarbową, jakiej podlegają:

– osoby, które wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub zezwolenia urządzają, lub gry hazardowe ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie
– osoby, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w zagranicznej grze hazardowej ̶ kara grzywny do 120 stawek dziennych
-osoby, które nielegalnie urządzają gry hazardowe ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie
– osoby, które nielegalnie są w posiadaniu automat do gier ̶ kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie
-osoby, które prowadzą grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową ̶ kara grzywny do 240 stawek dziennych;
– uczestnik nielegalnej gry hazardowej, ̶ kara grzywny do 120 stawek dziennych
– zlecający, umieszczający lub prowadzący reklamę nielegalnych gier hazardowych – kara grzywny do 720 stawek dziennych
– osoby czerpiące korzyści z reklamy lub promocji nielegalnych gier hazardowych – kara grzywny do 720 stawek dziennych
– umożliwiający osobie niepełnoletniej przed ukończeniem 18. roku życia udział w grze hazardowej – kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie?

Na spotkanie z adwokatem należy przygotować wszystkie informacje oraz dokumenty, które mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie lub wydają się klientowi istotne. W trakcie spotkania adwokat, na podstawie zgromadzonego doświadczenia, doradzi które okoliczności są istotne dla sprawy oraz pomoże w zorganizowaniu brakujących dokumentów. Adwokat Krzysztof Kopciuch oferuje wsparcie prawne, reprezentacje przed sądem oraz obronę w sprawach skarbowo karnych wszystkim osobom podejrzanym o łamanie ustawy hazardowej.