W ramach prowadzonej Kancelarii podejmuję się prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego. Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do podmiotów wymagających ciągłego zaangażowania adwokatów z uwagi na rozległy zakres działalności prowadzonej przez naszych Klientów.  

Zakres usług jest szeroki i dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy. Zaletą stałej obsługi jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z Klientami, znajomość profilu i specyfiki ich działalności, a tym samym powstających bądź mogących powstać w przyszłości problemów prawnych. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy profesjonalny audyt prawny poprzez weryfikację procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie pod względem ich zgodności z powszechnie obwiązującym prawem.

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

Audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę

Obsługa prawna spółek

W ramach kancelarii oferujemy kompleksowe działania w zakresie obsługi prawnej dla spółek prawa handlowego, które mają swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. W ramach prowadzonych przez naszą kancelarię działań gwarantujemy stały kontakt, przeprowadzanie gruntownych analiz i wyciąganie z nich wniosków, które pomogą w sprawnym funkcjonowaniu spółki. Adwokat Krzysztof Kopciuch uczestniczy wraz z przedstawicielami spółki w różnego rodzaju typach negocjacji i postępowaniach ugodowych, a także reprezentuje spółkę w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jesteśmy doświadczonym partnerem dla podmiotów gospodarczych, jakimi są spółki.

Stała obsługa prawna firm Lubaczów

Stała obsługa prawna firm to oferta naszej Kancelarii Adwokackiej dla Klientów z Lubaczowa i okolic. W ramach tej oferty nasza Kancelaria Adwokacka podejmie się między innymi:

  • przygotowywania i opiniowania pism, umów, regulaminów i statutów,
  • udzielania porad prawnych, które dotyczą działalności Klienta,
  • reprezentowania firmy podczas różnego rodzaju spraw, np. w kontaktach z dłużnikami, sadami, organami administracji i innych.

Powierzenie naszej Kancelarii stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa pozwoli na oszczędność czasu, ponieważ prawnicy z kancelarii doskonale znają sprawy swoich Klientów i ich firm. Nie tracą zatem czasu na zapoznanie się z każdym zadaniem, ponieważ doskonale orientują się w jakim stanie jest firma oraz czym się aktualnie zajmuje. Stała współpraca z nasza Kancelarią to gwarancja rzetelnie wykonanych powierzonych nam zadań.

Obsługa prawna przedsiębiorstw z różnych branż