Kancelaria Adwokacka Krzysztof Kopciuch

Od 2013 roku zajmuję się profesjonalną pomocą prawną zarówno dla firm, małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, którzy potrzebują doradztwa, wsparcia i interwencji adwokackiej. Siedziba Kancelarii Adwokackiej Kopciuch mieści się w Lubaczowie i Rzeszowie.

§

Kopciuch-Krzysztof-adwokat

Kancelaria Adwokacka w Lubaczowie i Rzeszowie

Zawód adwokata to nie tylko moja praca, ale i misja. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prowadzeniem spraw odszkodowawczych. Przez wiele lat praktyk zdobyłem bogate doświadczenie zawodowe, związane z reprezentacją procesową, prowadzeniem spraw jak i obsługą prawną, zarówno podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. W trosce o dobre imię Klienta i najwyższą jakość oferowanych usług, zapewniam rzetelną analizę sprawy, fachową pomoc oraz dyspozycyjność na każdym etapie. W 2013 roku postanowiłem założyć własną Kancelarię Adwokacką w Lubaczowie i Rzeszowie, która świadczy usługi prawne polegające m.in. na:

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami
  • sporządzanie opinii prawnych, porady i konsultacje prawne
  • pomoc prawną przy rozwiązywaniu konkretnych i indywidualnych problemów związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością
  • opracowanie projektów umów, porozumień, pism oraz ofert
  • prowadzeniu szkoleń
  • opiniowanie przedłożonych projektów umów, porozumień, pism oraz ofert
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych
  • windykację należności
  • kompleksową obsługę prawną danego podmiotu gospodarczego
  • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego

Obsługa prawna firm

W kancelarii podejmuję się prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców tj. zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego. Oferta stałej obsługi prawnej skierowana jest do podmiotów wymagających ciągłego zaangażowania adwokatów z uwagi na rozległy zakres działalności prowadzonej przez naszych Klientów. 

Oferta stałej obsługi prawnej jest szeroka i obejmuje nie tylko udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą czy opracowywanie, analizę i opiniowanie projektów umów, ale także reprezentowanie Klientów przy negocjacjach, rozmowach ugodowych.

Siedziba kancelarii mieści się w Lubaczowie i Rzeszowie

SIEDZIBA

ul. Sobieskiego 77
37-600 LUBACZÓW

FILIA

ul. Jagiellońska 21 m. 1
35-025 RZESZÓW