Zniesławienie Lubaczów

Przestępstwo zniesławienia jest opisane w polskim Kodeksie Karnym w art. 212 i 213. i polega na pomówieniu osoby, instytucji lub organizacji, takimi właściwościami lub postępowniem które mogą przynieść jej szkodę w opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania niezbędnego do określonej pozycji, zawodu czy rodzaju działalności. Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Kopciucha w Lubaczowie oferuje pomoc prawną w sprawach związanych ze zniesławieniem. 

Zniesławienie KK

W oparciu o art. 212 § 1 KK, “Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Dobra reputacja to wartość, której nie można przecenić. Często odgrywa ona decydującą rolę w kwestiach związanych z naszym zatrudnieniem, zdobywaniem klientów, a nawet utrzymywaniem pozytywnych relacji osobistych. Pamiętajmy że zniesławienie jest przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna.

pozew o zniesławienie

Osoba będąca ofiarą zniesławienia ma różne możliwości podjęcia działań, w zależności od okoliczności i akceptowanej definicji czynu. Pozew o zniesławienie może przybrać formę pozwu o osobistą szkodę lub prywatnego oskarżenia o zniesławienie. Każda sprawa jest inna, każda wymaga indywidualnego podejścia, w każdej występują różne okoliczności, które nie mogą zostać pominięte jeśli chce się przygotować pozew uczciwie. To samo dotyczy pozwu o zniesławienie, albo inaczej mówiąc, pozwu o szkodę osobistą

Zniesławienie przykłady

 • znieważanie słowem lub czynem, np. poprzez oplucie
 • zniesławienie w Internecie (w szczególności na forach i portalach społecznościowych)
 • zniesławienie narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności
 • zniesławienie w prasie, radiu lub telewizji
 • zniesławienie słowem na forum publicznym
 • zniesławienie poprzez rozsyłanie wiadomości tekstowych
 • zniesławienie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poprzez publikacje nieprawdziwych informacji

co grozi za zniesławienie?

Zniesławienie jest także przestępstwem, za które grozi kara:

 • grzywny
 • ograniczenia wolności
 • w przypadku zniesławienia popełnionego za pośrednictwem środków masowego komunikowania pozbawienia wolności do roku
 • sprawca może również otrzymać obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny, wskazany przez pokrzywdzonego.  

odszkodowane za zniesławienie

Zniesławienie jest naruszeniem osobistych praw do godności i dobrego imienia osoby w kontekście prawnym. Każdy, kto pomawia lub zniesławia musi się liczyć z tym, że może zostać zmuszony przez sąd do:

 • zaprzestania takich działań
 • naprawienia szkody
 • przeproszenia oraz zapłacenia odszkodowania lub rekompensaty

Odszkodowanie za pomówienie to po prostu wypłata rekompensaty za spowodowane szkody, albo ich naprawa, albo obie te rzeczy razem.

ile wynosi grzywna za zniesławienie?

Najczęstszą karą za zniesławienie jest grzywna lub ograniczenie wolności. Najwyższą karą jest pozbawienie wolności na okres do roku, którą sąd nakłada na osoby, które używają mediów do rozpowszechniania zniesławienia. W tym przypadku istnieje możliwość złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Wtedy pozbawienie wolności zostanie warunkowo zawieszone. Sąd może dodatkowo zobowiązać skazanego do zapłacenia odszkodowania osobie pokrzywdzonej zniesławieniem lub wybranej przez niego instytucji społecznej. Szereg okoliczności, charakter oszczerstwa oraz postawa winnego w popełnianiu tego czynu karnego będą miały wpływ na wymiar kary. Dziś świadomość posiadania własności osobistej, która obejmuje nienaruszoną reputację, jest tak wysoka, że coraz więcej osób decyduje się podjąć działania prawne w celu uzyskania rekompensaty i odpowiedniej kary dla oskarżonego.

proces o zniesławienie czy warto?

Zniesławienie to przestępstwo. Ofiara zniesławienia może dochodzić odpowiedzialności od sprawcy w ramach postępowania karnego. Sprawa o zniesławienie może przyjąć formę postępowania cywilnego lub procesu karnego. Decydujące się na pozew o zniesławienie, warto mieć świadomość jak wygląda taki proces oraz jakie są konsekwencje tego czynu dla oskarżonego. Pozew o zniesławienie ma pełne uzasadnienie, jeśli strona poszkodowana doznała poważnych szkód. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku pomówienia przez współpracowników, co prowadzi do utraty dobrej reputacji w miejscu pracy lub nawet zwolnienia. W takim przypadku warto złożyć pozew o zniesławienie w pracy.

Wszystkimi sprawami związanymi ze zniesławieniem w naszej Kancelarii Adwokackiej zajmuje się adw. Krzysztof Kopciuch. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Lubaczowie.