Adwokat Lubaczów – Prawo Rodzinne – Kancelaria Kopciuch oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, zarówno w sprawach dotyczących alimentów jak i rozwodów czy podziału majątku. Prawo rodzinne niewątpliwie jest trudną dziedziną prawa, ponieważ dotyka spraw osobistych występujących wewnątrz rodziny. Wiążą się one często z silnymi emocjami, dlatego warto w takich sprawach skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Oferowane czynności w zakresie prawa rodzinnego obejmują m.in.:

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa Rodzinnego

Sprawy rozwodowe

Sprawa rozwodowa jest niezaprzeczalnie niemiłym, a dla niektórych wręcz traumatycznym przeżyciem. Jeśli jednak któryś z małżonków, bądź też oboje, są przekonani, że w ich ocenie brak jest perspektyw na dalsze trwanie związku, warto poznać procedurę prowadzącą do uzyskania rozwodu i wszystkich jego konsekwencji.

Sprawy o alimenty

W ramach postępowania sądowego dot. alimentów oferuję zarówno profesjonalne ustalenie odpowiedniej kwoty rat alienacyjnych, jak i pomogę w postępowaniu sądowym czy egzekucyjnym.

Sprawy o separację

Małżeństwa, które przezywają kryzys, i które wciąż mają nadzieję na uratowanie związku mają możliwość rozejść się w świetle prawa, jednak z uwzględnieniem ewentualności powrotu. Oferuję pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o separację dla takich par.

Sprawy o podziału majątku

Wspólnota majątkowa powstaje wraz z momentem zawarcia związku małżeńskiego i trwa nieustannie, aż do momentu separacji lub rozwodu. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o rozdzielności majątkowej i równego podziału dóbr materialnych pomiędzy małżonków.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rodzice i ich dzieci mają zarówno obowiązek, jak i prawo do pozostawania ze sobą w kontakcie, pomimo separacji rodziców lub z powodu rozwodu. Władza rodzicielska nie ma wpływu na prawo do komunikowania się między rodzicami a dziećmi.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Czasem dochodzi do sytuacji, w której kontakty dziecka z rodzicem poważnie zagrażają dobru dziecka lub poważnie naruszają jego dobro. W takiej sytuacji ochronie dobra dziecka służą instytucje ograniczenia oraz pozbawienia kontaktów z dzieckiem.