Pomoc pokrzywdzonemu na terenie Rzeszowa i okolic – to jedna z usług jakie świadczy nasza Kancelaria Adwokacka. Dość często bowiem spotykamy się z czyimś nieprawnym działaniem, stając się tym samym osobą pokrzywdzoną. Dotyczy to zarówno sytuacji w której zostajemy pobici, oszukani, skrzywdzeni, napadnięci, znieważeni, okradzeni jak i sytuacji w której stajemy się ofiarami przemocy domowej.  W świetle przepisów prawa karnego mamy prawo być traktowani jako pokrzywdzeni. W prawie karnym pokrzywdzonym jest każdy kogo dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pomoc pokrzywdzonym rzeszów

Postępowanie karne to proces, który nie dla każdego rządzi się jasnymi prawami. Warto sięgnąć po wsparcie osoby kompetentnej, która zna tajniki postępowania karnego i pomoże nam podjąć właściwą i słuszną decyzję. Taką osobą jest właśnie adwokat, który może nam pomóc w takich kwestiach jak:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • odwołanie się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożyć zażalenie na bezczynność, jeżeli w określonym prawnie terminie nie zostałeś powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia
 • zapoznanie się  z materiałami toczącego się postępowania
 • branie udziału we wszystkich możliwych czynnościach postępowania karnego jak przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego oraz w przesłuchaniu Ciebie jako pokrzywdzonego
 • reprezentowanie Twojego interesu w sprawie karnej, jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • składanie wniosków o przeprowadzeniu dowodów, wniosku o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego dla oskarżonego
 • reprezentowanie na rozprawie na etapie sądowym

   

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Prawa

 • sposobność złożenia wniosku o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia np. wniosku dotyczącego przesłuchania świadka lub dopuszczenia opinii biegłego
 • możliwość udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie
 • możliwość dostępu do akt sprawy i sporządzania odpisów oraz kopii
 • możliwość odwołania się od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz złożenia zażalenia na bezczynność, 
 • możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie mówisz po polsku albo jesteś głuchy lub niemy
 • możliwość złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa/dochodzenia
 • możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jak adwokat czy radca prawny

Obowiązki

Oprócz praw, jako pokrzywdzony w sprawie karnej, masz też pewne obowiązki. Są nimi w szczególności:

 • obowiązek stawiania się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowania przygotowawcze
  informowania o zmianie swojego miejsca zamieszkania na cele skuteczności doręczania pism związanych ze sprawą karną
 • jeżeli karalność czynu zależy od Twojego stanu zdrowia, musisz poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym
  Lista praw i obowiązków jest długa, a w praktyce oznacza to, że Twoja rola w postępowaniu karnym i wpływ na jego przebieg są bardzo duże, niekiedy nawet decydują o obraniu właściwego kierunku organów prowadzących sprawę.

Jaki jest koszt pomocy adwokata w sprawie karnej

Koszt usług adwokackich nie jest jednoznaczny,  koszty wsparcia adwokata w sprawach z zakresu prawa karnego ustalane są indywidualnie. Możemy jednak jasno odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na całkowity koszt usług. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej 
 • Sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia 
 • Sporządzenie apelacji w sprawie karnej