Kancelaria świadczy fachową pomocą prawną w zakresie prawa karnego, która skierowana jest zarówno do osób podejrzanych, oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Udzielana przez nas pomoc prawna jest gwarantowana na każdym etapie postępowania karnego. Wsparcie deklarujemy także w trakcie stosowania środków zapobiegawczych, takich jak m.in. tymczasowe aresztowanie.
Zawsze podchodzimy do sprawy z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, dlatego zapewniamy pełną dyspozycyjność oraz stały kontakt z Klientem. Dotyczy to również obecności w trakcie czynności policyjnych i procesowych. Dzięki uzgodnieniom i konsultacjom zawsze wyczerpująco przygotowujemy się do procesu. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Klienta, przedstawiając Sądowi wszystkie okoliczności, które mogą z korzyścią wpłynąć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. 

Oferowane czynności w zakresie prawa karnego obejmują m. in. :

Adwokat Lubaczów Sprawy Karne

Kancelaria którą prowadzimy na terenie Lubaczowa, zajmuje się fachową pomocą prawną w zakresie prawa karnego. Udzielana przez nas pomoc prawna, jest gwarantowana na każdym etapie postępowania karnego. Pomagamy zarówno oskarżonym jak i pokrzywdzonym w przestępstwie, tak aby wszystkie okoliczności prowadzonej sprawy oraz argumenty zostały wnikliwie rozpatrzone. Zawsze mamy na uwadze dobro klienta, przedstawiając Sądowi wszystkie okoliczności, które mogą z korzyścią wpłynąć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Dbamy o szybkie naprawienie szkody naszego klienta, zawsze w maksymalnej wysokości. 

Wiemy, że sprawy karne nie należą do najłatwiejszych dlatego jesteśmy bardzo dyspozycyjni, zapewniamy stały kontakt i pełne zaangażowanie w sprawę od jej początku do samego końca. Również obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu przejmujemy aktywna linię podczas przesłuchań, zadajemy wyczerpujące pytania, podważamy zebrane dowody. Zawsze działamy dla dobra sprawy i naszego klienta. Zawsze wyczerpująca przygotowujemy się do procesu, poprzez uzgodnienia i konsultacje. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prawo karne w jasny sposób określa definicję osoby pokrzywdzonej przestępstwem jako osoby fizycznej, bądź też prawnej, może również to być instytucja państwowa, społeczna, samorządowa której dobro uległo bezpośredniemu naruszeniu lub zagrożeniu przez przestępstwo pokrzywdzonym.

Tymczasowy areszt, jest dość często mylony z karą pozbawienia wolności. Wiąże się on z osadzeniem podejrzanego w celi i odebraniu mu wolności, nie możemy mówić jednak w tym przypadku o odbywaniu kary. Jest to jedynie środek zapobiegawczy.

 

 

Jeśli należysz do osób skazanych na karę pozbawienia wolności wyrokiem sądu 1 instancji, pamiętaj że masz możliwość się odwołać. W Polsce sprawy karne są prowadzone w oparciu o zasadę dwuinstancyjności. pozbawienia wolności wyrokiem sądu I instancji. Od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem przysługuje Ci 14 dni na złożenie apelacji.

Według prawa karnego, osoba staje się podejrzaną, jeśli wydano wobec niej postanowienie na temat przedstawienia zarzutów lub też postawiono jej zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego – bez wydania takiego postanowienia.

 

Pomagamy również obwinionym, których wykroczenia nie są tak dużej rangi jak przestępstwa. Jeżeli wniesiono przeciwko Tobie wniosek do sądu o ukaranie w sprawie o wykroczenie to przysługuje Ci status obwinionego.

W sytuacji gdy występują okoliczności określone w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, sąd ma prawo by odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe w przypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, na którą zapadł skazany, a która uniemożliwia wykonanie tej kary.