Adwokat z Rzeszowa od spraw karnych Krzysztof Kopciuch, posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym, zarówno w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego we wszystkich stadiach postępowania karnego. Wśród moich klientów znajdują się m.in. mieszkańcy oraz firmy z okolic Lubaczowa i Rzeszowa. 

Oferowane czynności w zakresie prawa karnego obejmują m. in. :

  • Prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
  • Sporządzanie aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • Przygotowywanie pism procesowych
  • Przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie
  • Wdrożenie środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji
  • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa karnego oraz udzielanie informacji o potrzebnych formalnościach
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary

Adwokat Rzeszów Sprawy Karne

Kancelaria którą prowadzimy na terenie Rzeszowa, zajmuje się fachową pomocą prawną w zakresie prawa karnego. Udzielana przez nas pomoc prawna, jest gwarantowana na każdym etapie postępowania karnego. Pomagamy zarówno oskarżonym jak i pokrzywdzonym w przestępstwie, tak aby wszystkie okoliczności prowadzonej sprawy oraz argumenty zostały wnikliwie rozpatrzone. Zawsze mamy na uwadze dobro klienta, przedstawiając Sądowi wszystkie okoliczności, które mogą z korzyścią wpłynąć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Dbamy o szybkie naprawienie szkody naszego klienta, zawsze w maksymalnej wysokości. 

Wiemy, że sprawy karne nie należą do najłatwiejszych dlatego jesteśmy bardzo dyspozycyjni, zapewniamy stały kontakt i pełne zaangażowanie w sprawę od jej początku do samego końca. Również obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu przejmujemy aktywna linię podczas przesłuchań, zadajemy wyczerpujące pytania, podważamy zebrane dowody. Zawsze działamy dla dobra sprawy i naszego klienta. Zawsze wyczerpująca przygotowujemy się do procesu, poprzez uzgodnienia i konsultacje. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Prawo karne w jasny sposób określa definicję osoby pokrzywdzonej przestępstwem jako osoby fizycznej, bądź też prawnej, może również to być instytucja państwowa, społeczna, samorządowa której dobro uległo bezpośredniemu naruszeniu lub zagrożeniu przez przestępstwo pokrzywdzonym.

Tymczasowy areszt, jest dość często mylony z karą pozbawienia wolności. Wiąże się on z osadzeniem podejrzanego w celi i odebraniu mu wolności, nie możemy mówić jednak w tym przypadku o odbywaniu kary. Jest to jedynie środek zapobiegawczy.

 

 

Jeśli należysz do osób skazanych na karę pozbawienia wolności wyrokiem sądu 1 instancji, pamiętaj że masz możliwość się odwołać. W Polsce sprawy karne są prowadzone w oparciu o zasadę dwuinstancyjności. pozbawienia wolności wyrokiem sądu I instancji. Od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem przysługuje Ci 14 dni na złożenie apelacji.

Pomoc podejrzanym

Według prawa karnego, osoba staje się podejrzaną, jeśli wydano wobec niej postanowienie na temat przedstawienia zarzutów lub też postawiono jej zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego – bez wydania takiego postanowienia.

 

pomoc obwinionym

Pomagamy również obwinionym, których wykroczenia nie są tak dużej rangi jak przestępstwa. Jeżeli wniesiono przeciwko Tobie wniosek do sądu o ukaranie w sprawie o wykroczenie to przysługuje Ci status obwinionego.

Odroczenie wykonania kary

W sytuacji gdy występują okoliczności określone w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, sąd ma prawo by odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe w przypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, na którą zapadł skazany, a która uniemożliwia wykonanie tej kary.