Adwokat z Rzeszowa od spraw karnych Krzysztof Kopciuch, posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym, zarówno w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego we wszystkich stadiach postępowania karnego. Wśród moich klientów znajdują się m.in. mieszkańcy oraz firmy z okolic Lubaczowa i Rzeszowa. 

Oferowane czynności w zakresie prawa karnego obejmują m. in.:

  • Prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
  • Sporządzanie aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • Przygotowywanie pism procesowych
  • Przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie
  • Wdrożenie środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji
  • Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa karnego oraz udzielanie informacji o potrzebnych formalnościach
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary