Zachowek Rzeszów, Lubaczów – to instytucja prawa spadkowego, która ma za zadanie ochronę praw do dziedziczenia majątku członków rodziny. W jakich sytuacjach możemy skorzystać z prawa zachowku? Na to pytanie odpowiada Kodeks Cywilny, Tytuł IV. Zachowek, Art. 991-1011. Na podstawie zawartych w nim przepisów, określane są takie kwestie jak:

 • ile wynosi zachowek,
 • darowizna a zachowek,
 • zachowek przedawnienie,
 • zachowek po rodzicach,
 • testament a zachowek,
 • komu należy się zachowek,
 • wydziedziczenie a zachowek,

oraz odpowiedzi na wiele innych nurtujących pytań dotyczących praw do dziedziczenia na podstawie zachowku. 

Kancelaria Krzysztof Kopciuch specjalizuje się w prowadzeniu spraw spadkowych o zachowek oraz dział majątku. Jeżeli poszukujesz adwokata w Rzeszowie, który doskonale porusza się w tych obszarach, skontaktuj się z naszą kancelarią. Poprowadzimy Twoją sprawę tak, aby zakończyła się ona z najlepszym możliwym dla Ciebie efektem, jaki przewiduje prawo. 

co to jest zachowek?

Czym jest zachowek? Najprościej zachowek określić można, jako instytucję, której zadaniem jest ochrona interesów najbliższych członków rodziny zmarłego. Prawo moralne zobowiązuje do pozostawienia im części majątku. Jest on więc zabezpieczeniem dla osób, które nie zostały uwzględnione jako spadkobiercy w testamencie zmarłego, jednak ustawowo przysługuje im prawo do dziedziczenia po nim. 

Należy podkreślić, że w języku potocznym ta instytucja często nazywana jest ”zachówkiem’, jednak jej poprawna, zgodna z językiem prawa nazwa to ”zachowek”.

Od kogo można oczekiwać zapłaty zachowku? 

 

 • Od obdarowanych przez spadkodawcę darowizną
 • Od spadkobierców – jeżeli zmarły uwzględnił w testamencie tylko wybranych członków najbliższej rodziny pomijając innych, uwzględnieni mogą zostać wezwani do spłaty zachowku na rzecz pominiętych
 • Od zapisobierców windykacyjnych – czyli spadkobierców, którzy na drodze konkretnego zapisu w testamencie uzyskali konkretne rzeczy (przedsiębiorstwa, przedmioty wartościowe itp.)

darowizna a zachowek Lubaczów

Wiele osób zastanawia się, czy wykonana przez spadkodawcę darowizna powinna być doliczana do spadku? Wszystko zależy od okoliczności w jakich darowizna miała miejsce, jednak główne zasady postępowania w tej kwestii określają, że nie uwzględnia się do spadku: 

 • drobnych darowizn 
 • darowizn przekazanych na rzecz innych osób lub instytucji, które nie są spadkobiercami
 • darowizn, które są uprawnione do zachowku, ale zostały wykonane więcej niż 10 lat wstecz od otwarcia sprawy spadkowej. 

Obliczając wysokość zachowku jaka przypada zstępnym, prawo stanowi, że nie wlicza się do niego darowizny uczynionej przez spadkodawcę w okresie kiedy nie posiadał zstępnych (poza sytuacją, gdy spadkodawca wykonał darowiznę na mniej niż 300 dni przed narodzinami zstępnego).

Obliczając wysokość zachowku jaka przypada małżonkowi, prawo stanowi, że nie wlicza się do niego darowizny, która została uczyniona zanim zawarty został związek małżeński.

 • Dodatkowo należy pamiętać, że obliczając wartość darowizny posługujemy się realiami panującymi w czasie jej dokonywania, ale ceny jakimi operujemy obowiązują zgodnie z realiami z dnia ustalania zachowku.

ile wynosi zachowek?

Zachowek nie jest stałą kwotą pieniężną określoną prawnie. Jest to kwestia indywidualna dla każdej sprawy i zależy od wielkości majątku jakim dysponował zmarły. Określa on prawa spadkobierców ustawowych do udziałów w spadku, wyrażone w częściach, które następnie przeliczone są na złote. 
Najczęściej udział ten wynosi połowę wartości, jaką uprawniony do spadku ustawowego otrzymałby na drodze postępowania ustawowego, bez testamentu. Inaczej kwestia przedstawia się, jeżeli uprawniony do dziedziczenia ustawowego jest osobą trwale niezdolną do pracy – w tym przypadku przysługujący mu zachowek wyniesie dwie trzecie wartości udziału spadkowego. Taki sam udział przypada osobie małoletniej uprawnionej do zachowku. 

Należy podkreślić, że zachowek zawsze rozliczany jest w formie spłaty.

 Osoba, której przysługuje, ma prawo żądać zapłaty określonej kwoty pieniężnej będącej równowartością jej części spadku ustawowego, która przysługiwałaby jej w ustawowym trybie dziedziczenia. Nie ma jednak prawa do wyrażania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do własności zmarłego w postaci przedmiotów, które były w jego posiadaniu. Nie może również wnosić o przeniesienie własności jakiegokolwiek składnika majątku będącego częścią spadku.

Czy wysokość zachowku w złotych można określić samemu?

Wysokość zachowku oblicza się za pomocą prostego działania matematycznego, jednak ustalenie czynników niezbędnych do tego działania jest już kwestią bardziej skomplikowaną.

Przede wszystkim, należy określić wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego, uwzględniając spadkobierców uznanych za niegodnych oraz tych, którzy odrzucili spadek. Następnie określa się spadkobierców, którzy zostali wydziedziczeni przez zmarłego lub z własnej woli zrzekli się dziedziczenia. Tych osób nie należy uwzględniać w podziale. Ustalenie osób, którym przysługują prawa do spadku to jednak nie wszystko. Realna wartość spadku, musi zostać określona prawnie uwzględniając prawa własności zmarłego. W tym celu należy zweryfikować wszystkie darowizny dokonane spadkodawcę oraz zapisy windykacyjne, których mógł dokonać.

komu należy się zachowek

Kto konkretnie może ubiegać się o zachowek? Przede wszystkim przysługuje on :

 • zstępnym, czyli inaczej potomkom zmarłego. Jeżeli dzieci zmarłego nie żyją, prawo do zachowku przechodzi na ich dzieci i wnuki. 
 • małżonkowi
 • rodzicom – jeżeli zostali powołani do dziedziczenia spadku na drodze ustawy. Taka sytuacja nie zdarza się jednak często. Prawo do zachowku przysługuje rodzicom tylko wtedy, jeżeli zmarły nie posiadał małżonka, dzieci ani wnuków, które przejęłyby spadek. 

wydziedziczenie a zachowek

Czy da się pozbawić rodzinę zachowku? Teoretycznie prawo do zachowku powinno należeć się każdemu członkowi najbliższej rodziny, jednak spadkodawca ma możliwość zapobiec dziedziczeniu. Jak to zrobić? Jeżeli jesteśmy zdecydowani, by pozbawić członka rodziny zachowku, powinien on zostać przez nas wydziedziczony. Istnieje kilka sytuacji w których można wydziedziczyć dowolnego uprawnionego do zachowku członka rodziny.
Takie przypadki mają miejsce, gdy:

 • Spadkobierca w sposób rażący łamie normy społeczne tzn. jest uzależniony od alkoholu lub innych substancji, które wpływają na jego demoralizację.
 • Gdy spadkobierca doprowadza do przemocy domowej, znęca się fizycznie lub psychicznie nad rodziną
 • Spadkobierca dopuszcza się przestępstwa względem spadkodawcy lub jego bliskich w sposób umyślny i świadomy. Dotyczy to każdego rodzaju przestępstwa, np. przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu, przeciwko wolności oraz obrazy czci
 • Spadkobierca uporczywie odmawia sprawowania opieki i obowiązków rodzinnych nad spadkodawcą

Adwokat zachowek Rzeszów - Krzysztof kopciuch

Sprawy o zachowek, często są ciężkie i zagmatwane, tak jak wszystkie, które dotyczą kwestii finansowych i rodzinnych. Zdarza się, że takie sprawy ciągną się przez lata. Pomoc doświadczonego adwokata pomoże przebrnąć przez ten proces.

zachowek przedawnienie

Istotną jest również kwestia przedawnienia prawa do zachowku. Nieznajomość prawa w tej kwestii działa na niekorzyść spadkobierców ustawowych. Według prawa czas na zgłaszanie roszczeń do spadku w formie zachowku wynosi 3 lata. Czas ten liczy się od dnia w którym został ogłoszony testament zmarłego. W związku z tym, że 3 lata to dość krótki czas, warto jest rozpocząć procedurę jak najszybciej. Po upływnie 3 lat wszelkie prawa do zachowku przestają obowiązywać. 

Adwokat od zachowku rzeszów - cennik

Koszty usług związanych z prowadzeniem sprawy o zachowek mogą się wahać. Na ich wysokość składają się:

– Wsparcie adwokata
– Wynagrodzenie biegłego sądowego, w przypadku konieczności określenia darowizny  
– Opłata sądowa od pozwu o zachowek – wynosi 5% jego wartości