Ograniczenie kontaktów z dzieckiem Lubaczów - kancelaria adwokacka

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem – rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Nie zmienia tego sytuacja, w skutek której dojdzie do rozpadu małżeństwa lub gdy dziecko pochodzi ze związku nieformalnego. Czasem dochodzi jednak do sytuacji, w której kontakty dziecka z rodzicem poważnie zagrażają dobru dziecka lub poważnie naruszają jego dobro. W takiej sytuacji ochronie dobra dziecka służą instytucje ograniczenia oraz pozbawienia kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem regulowane jest Kodeksem rodzinnym i opiekuńczymWarto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, gdyż sprawy te zazwyczaj charakteryzują się dość dużą zawiłością.

Zapraszam do kontaktu w ramach pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących ograniczenia kontaktów z dzieckiem.

wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Dobro dziecka w sprawach rodzinnych jest najważniejszym czynnikiem, który sąd powinien brać pod uwagę. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.) znajduje się przepis, który można wykorzystywać w różnych sytuacjach, a mianowicie art. 109 K.r.o.

Zgodnie z treścią tego artykułu – jeśli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Może on wtedy zobowiązać rodziców do określonego postępowania, np. pracy z asystentem rodziny lub realizowania innych form współpracy z rodziną, określić jakie czynności nie mogą być realizowane bez zezwolenia sądu, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałej kontroli kuratora. Nie są to jednak jedyne formy, a przykładowe. Można więc np. złożyć wniosek o nadzór kuratora, asystenta rodziny itp.

Uniwersalny wzór wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem nie istnieje. Ze względu na różną sytuację życiową każdy taki wniosek musi zostać poprzedzony wszechstronną analizą sytuacji prawnej i faktycznej klienta.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - sposoby

Ponadto istnieją przepisy dotyczące szczególnie kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 1132 K.r.o. – jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd ograniczy utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Może to uczynić w szczególności poprzez:

  • zakaz spotykania się z dzieckiem,
  • zakaz zabierania poza stałe miejsce jego pobytu,
  • zezwolić na spotkania tylko w obecności drugiego rodzica, kuratora, albo innej osoby wskazanej przez sąd, 
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - wniosek

Jeśli chodzi o wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, to może on być złożony przez jednego z rodziców lub przez opiekuna prawnego dziecka w sytuacji, gdy kontakt z drugim rodzicem lub inną osobą zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub dobremu samopoczuciu dziecka.

Wniosek taki można złożyć do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w oparciu o przepisy prawa rodzinnego. Wniosek taki może być złożony zarówno w trakcie procesu rozwodowego, jak i po jego zakończeniu.

Warto jednak pamiętać, że ograniczenie kontaktów z drugim rodzicem lub inną osobą powinno być ostatecznością i podejmowane jedynie w przypadku uzasadnionych powodów, takich jak np. przemoc domowa, nadużycia, zaniedbanie, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, choroby psychiczne, itp.

W przypadku składania wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzicielskich, aby otrzymać pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wskazówki dotyczące dalszych działań.

ile trwa sprawa o ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Czas trwania sprawy o ograniczenie kontaktów z dzieckiem może być różny i zależy od wielu czynników. Orzeczenie może zapaść po przeprowadzeniu już pierwszego terminu rozprawy a może zapaść po kilku, a nawet czasami kilkunastu rozprawach. Jest to w głównej mierze związane ze stopniem skomplikowania sprawy i objętością materiału dowodowego.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - orzeczenie sądu

Uzyskanie orzeczenia sądu ograniczającego kontakty rodzica z dzieckiem sprawi, że rodzic będzie mógł kontaktować się z dzieckiem wyłącznie w sposób określony przez sąd. W przypadku sytuacji, w której rodzic naruszy postanowienia sądu w tym zakresie, tj. będzie chciał spotkać się z dzieckiem pomimo zakazu, odwiedzić dziecko w dniach innych niż wyznaczone postanowieniem sądu, czy też zabrać je z domu, prawnie będzie możliwość zakazania tego, a w razie potrzeby zawiadomienia Policji.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - Koszt

Koszty w przypadku spraw o ograniczenie kontaktów z dzieckiem są wyceniane indywidualnie z adwokatem. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne i mogłoby wprowadziłoby w błąd. Cena bowiem zależy od 

  • charakteru sprawy
  • nakładu pracy i czasu adwokata
Dlatego też w celu indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu. 

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - co warto przygotować?

W trakcie rozmowy telefonicznej celem umówienia się na spotkaniem wielu klientów zadaje to pytanie. Wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów z pewnością ułatwi ustalenie faktów i pozwoli maksymalnie wykorzystać nasze spotkanie. W celu złożenia wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem niezbędne będą takie dokumenty, jak: