Odszkodowania Rzeszów – to jedna z profesji Kancelarii, która zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją klientów, w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych oraz dotyczących odszkodowań za błędy lekarskie. Duże doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno jako pełnomocnik jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych jak i pełnomocnik poszkodowanych, sprawia, iż interes klientów jest priorytetem w sprawach o zadośćuczynienie jak i odszkodowanie.

hammer-719066_960_720

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem o wysokość zadośćuczynienia decydują z jednej strony okoliczności związane ze skutkami wypadku, a z drugiej strony przesłanki ekonomiczne. Ponadto zadośćuczynienie powinno przedstawiać odczuwalną wartość, która jednak nie może być nadmierna do doznanych krzywd oraz aktualnego stanu społeczeństwa. Stanowisko to potwierdza także wyrok SN z dnia 9 listopada 2007r. (sygn. akt V CSK 245/07) wskazując, iż ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 kc. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek, stopień cierpień fizycznych oraz psychicznych, ich intensywność i czas trwania nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenia), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.