Ciężki uszczerbek na zdrowiu Lubaczów

Uszczerbek na zdrowiu określany jest jako naruszenie funkcji narządów ciała lub zaburzenia zdrowia. Główna różnica między lekkim, średnim a ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu polega na rozmiarze skutków jakie dane zdarzenie powoduje. Prawidłowe określenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jest niezwykle istotne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności karnej. Zarówna sprawca jak i poszkodowany w kwestii spowodowania lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu potrzebuje wsparcia kancelarii adwokackiej. W zależności od sytuacji taktyka procesowa będzie się różnić, dlatego warto skorzystać z usług adwokata w Lubaczowie aby obrać skuteczną i odpowiednią linię obrony. Zapraszamy do współpracy.

 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu - na czym polega?

Ciężki uszczerbek na zdrowiu to poważne naruszenie stanu fizycznego lub też psychicznego, konsekwencją którego jest upośledzenie funkcjonowania podstawowych zdolności organizmu. Zgodnie z Art. 156 § 1 Kodeksu Karnego za ciężki uszczerbek na zdrowiu uważane jest:

  • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia
  • spowodowanie innego ciężkiego kalectwa
  • ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała
  • choroba realnie zagrażająca życiu
  • trwała choroba psychiczna
  • całkowita albo znaczna, trwała niezdolności do pracy w zawodzie
  • trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

1. CIężkie kalectwo

Ciężkie kalectwo jest definiowane jako całkowita dysfunkcja lub znaczne ograniczenie funkcji ważnego narządu ciała. Na przykład, brak funkcyjności jednego z parzystych narządów (jądra, oczy, nerki, płuca, uszy) stanowi “inną ciężką niepełnosprawność”, ponieważ każdy z nich jest istotnym narządem o niezależnej i wysoko wyspecjalizowanej funkcji.

2. trwałe oraz istotne oszpecenie

Trwała i znacząca deformacja to poważna zmiana zewnętrzna ciała, prowadząca do upośledzenia estetyki i wyglądu osoby. W tej kategorii znajduje się także utrata pewnych części ciała, takich jak małżowina uszna czy nos. Aby deformacja ciała była uważana za stałą, nie ma znaczenia możliwość przywrócenia poprzedniego wyglądu osoby poprzez plastykę chirurgiczną. Podobnie samo istnienie teoretycznej możliwości powrotu do poprzedniego wyglądu człowieka, zwłaszcza jeśli jest to możliwe tylko dzięki szczególnie skomplikowanej, długotrwałej, kosztownej i trudno dostępnej operacji plastycznej, nie może wpływać na ocenę cechy trwałości deformacji.

3. Choroba realnie zagrażająca życiu

Przez chorobę realnie zagrażającą życiu rozumie się następstwo obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, które nawet w przypadku szybkiego i intensywnego postępowania leczniczego może doprowadzić człowieka do śmierci.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu - wymiar kary

Kara za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z artykułem 156 Kodeksu Karnego będzie różnić się w zależności od skutków i wewnętrznej postawy sprawcy. Posiłkując się Art. 156 KK:

  1. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Osoba która dopuściła się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu musi spodziewać się kary pozbawienia wolności nie krótszej niż 3 lata. Maksymalne wymierzenie kary w tym przypadku jest ustalane przez skład orzekający, stosując wytyczne dotyczące wymiaru kar, opierając się również o treść art. 37 Kodeksu Karnego, który reguluje karę pozbawienia wolności nawet do 15 lat. W sytuacji gdy na ciężki uszczerbek na zdrowiu kończy się śmiercią – kara należy do najsurowszych i wiążę się z pozbawieniem wolności od lat 5 do 15, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Czynniki wpływające na surowość kary

Surowość kary za ciężki uszczerbek na zdrowiu jest zależna od różnych czynników. Przede wszystkim Sąd bierze pod uwagę skutki jakie poniosła ofiara. Jeśli obrażenia ciała spowodowały trwałą niepełnosprawność lub poważne uszkodzenia zdrowia, kara będzie bardziej surowa. Dodatkowo wcześniejsze przestępstwa sprawcy mogą wpływać na surowość kary. Jeśli sprawca ma w swoim rejestrze wcześniejsze wyroki za podobne przestępstwa, Sąd może zdecydować się na bardziej surową karę. Innym czynnikiem wpływającym na surowość kary jest okoliczność popełnienia urazu. Jeśli czyn został popełniony pod wpływem alkoholu lub był zaplanowany, kara może być bardziej dotkliwa niż w przypadku czynu popełnionego w stanie trzeźwości.

ciężki uszczerbek na zdrowiu - pomoc adwokata

Krzysztof Kopciuch, adwokat w Lubaczowie specjalizujący się w prawie karnym, posiada doświadczenie w prowadzeniu klientów przez labirynt prawny. Przygotowuje on dokumenty proceduralne, takie jak pisma procesowe i wnioski dowodowe. Kancelaria monitoruje postęp sprawy i reprezentuje klienta na rozprawach sądowych. Współpraca z naszą kancelaria adwokacką znacznie zwiększa szanse osiągnięcia najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.