Lekki uszczerbek na zdrowiu Lubaczów

Lekki uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, które trwa nie dłużej niż 7 dni.  W przypadku zarzutu uszkodzenia ciała, ważne jest poszukiwanie pomocy adwokata. Nasza Kancelaria adwokacka w Lubaczowie specjalizuje się w prawie karnym, posiada doświadczenie potrzebne do skutecznej obrony klienta. Wsparcie adwokata daje możliwość zrozumienia przepisów prawa, omówienia strategii obrony oraz reprezentowanie klienta przed sądem. Zapraszamy do kontaktu.

Lekki uszczerbek na zdrowiu KK

 

Artykuł 157 § 2 Kodeksu karnego reguluje kary za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku uszkodzenia ciała, dostępne są różne formy kar, takie jak grzywna, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności. Grzywna jest najczęstszą formą kary za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od okoliczności sprawy, wysokość grzywny może wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Ograniczenie wolności może być również nałożone przez sąd w przypadku uszkodzenia ciała. Ograniczenie wolności może trwać od kilku miesięcy do dwóch lat. W najcięższych przypadkach, sąd może orzec pozbawienie wolności na okres do dwóch lat. Wybór odpowiedniej formy kary zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności popełnienia czynu, skutki dla poszkodowanego oraz wcześniejsze przewinienia sprawcy. Prawnik ma kluczową rolę w omówieniu tych czynników z klientem i pomocy w podjęciu decyzji co do obrony przed zarzutem uszkodzenia ciała.

Lekki uszczerbek na zdrowiu - na czym polega?

Uszczerbek na zdrowiu w prawie karnym stanowi trwałe lub długotrwałe naruszenie czynności organizmu. Powoduje zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu człowieka. Zakłócenia te odnoszą się zarówno do wykonywania codziennych czynności jak i wykonywania obowiązków zawodowych. Uszczerbek nieraz rzutuje także nie tylko na osobę pokrzywdzonego, ale także jego najbliższych. W prawie karnym wyróżnia się trzy stopnie uszczerbków na zdrowiu: lekki, średni i ciężki. Przestępstwo spowodowania uszczerbku na zdrowiu spenalizowane zostało w art. 156 i 157 kodeksu karnego. Lekki uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwający nie dłużej niż 7 dni. Jest to uszczerbek inny od tego, który określony został w art. 156 § 1 kodeksu karnego. Przykłady lekkiego uszczerbku na zdrowiu to:

  • stłuczenia i zranienia powłok skórnych
  • urazy głowy
  • wybicie do 2-3 zębów niepełnowartościowych
  • złamanie jednego żebra
  • złamanie nosa

Czynniki wpływające na surowość kary

Surowość kary za uszkodzenie ciała może być uzależniona od różnych czynników. Przede wszystkim, sąd bierze pod uwagę skutki dla poszkodowanego. Jeśli uszkodzenie ciała spowodowało trwałe kalectwo lub poważne uszkodzenia zdrowia, kara będzie surowsza. Ponadto, wcześniejsze przewinienia sprawcy mogą wpłynąć na surowość kary. Jeśli sprawca ma na swoim koncie wcześniejsze skazania za podobne przestępstwa, sąd może zdecydować się na bardziej surową karę. Innym czynnikiem, który może wpływać na surowość kary, jest okoliczność, w jakiej doszło do uszkodzenia ciała. Jeśli czyn został popełniony w wyniku nietrzeźwości lub z premedytacją, kara może być surowsza niż w przypadku czynu popełnionego w stanie trzeźwości.

Lekki uszczerbek na zdrowiu czy naruszenie nietykalności cielesnej?

Mimo że powyższa różnica nie stwarza większych wątpliwości, w praktyce pojawiają się one, gdy próbuje się odróżnić, czy zachowanie sprawcy spełnia elementy przestępstwa opisanego w art. 157 § 2 Kodeksu Karnego, tj. spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu czy jedynie naruszenie nietykalności cielesnej. W obu przypadkach skutki działań sprawcy są bardzo podobne, takie jak powstawanie siniaków lub otarcia naskórka. Często trudno jest określić dokładną granicę, która pozwoliłaby ocenić, czy siniak na ciele kwalifikuje się do rangi szkody zdrowotnej. Ostatecznie decyduje o tym opinia biegłego sądowego. Określenie stopnia uszczerbku na zdrowiu ma również ogromne znaczenie dla sposobu ścigania sprawcy.

Lekki uszczerbk na zdrowiu - pomoc adwokata

Przepisy dotyczące kar za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy adwokata. Specjalizując się w prawie karnym Adwokat Krzysztof Kopciuch posiada doświadczenie w nawigowaniu klientów po tym prawnym labiryncie. Przygotowuje dokumenty procesowe, takie jak pisma procesowe i wnioski dowodowe. Kancelaria monitoruje postępy sprawy i reprezentuje klienta na posiedzeniach sądu. Współprac z naszą Kancelarią Adwokacką może znacznie zwiększyć szanse na osiągnięcie jak najkorzystniejszego wyniku w przypadku zarzutu lekkiego uszczerbku na zdrowiu.