Prawo Administracyjne Rzeszów, to jedna z ważnych gałęzi prawa,  z którą na co dzień mamy styczność. Kancelaria zajmuje się doradztwem oraz reprezentacją Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentujemy Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności:

  • doradzanie i prowadzenie postępowania administracyjne,
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania,
  • sporządzanie skarg o stwierdzenie nieważności decyzji.