Prawo cywilne Rzeszów to jedna z gałęzi prawa, w ramach której Kancelaria prowadzi doradztwo i reprezentuje interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, w tym reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu dochodzenie wierzytelności (egzekucja wierzytelności we współdziałaniu z komornikiem).

Szczegółowo Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu:

Sprawy dot. nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • ochrona własności i posiadania,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia,
 • ustanawiania służebności osobistych, drogi koniecznej,
 • obsługa postępowań dotyczących wpisu/zmiany wpisu w księgach wieczystych.

Sprawy zobowiązaniowe

 • prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących umów sprzedaży, najmu, dzierżawy,
 • przygotowywanie i opiniowanie tych umów,
 • Element Listyuczestnictwo w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego,
 • reprezentowanie Klientów w sporach z inwestorem bądź wykonawcą/podwykonawcą,
 • przygotowanie sprawy o zapłatę z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy.

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku
 • zapłata zachowku