Prawo cywilne Rzeszów to jedna z gałęzi prawa, w ramach której Kancelaria prowadzi doradztwo i reprezentuje interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, w tym reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu dochodzenie wierzytelności (egzekucja wierzytelności we współdziałaniu z komornikiem).

Szczegółowo Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu:

Sprawy dot. nieruchomości

Sprawy zobowiązaniowe